040 588 98 47 toimisto@vinha.net
Etsitkö Eeposta? SIIRRY EEPOKSEEN
Vinha » På Svenska

På svenska

Kontakt

Tanssiopisto Vinha
Kirkkoniementie 8
03400 Vichtis
tel. 040 588 98 47
e-post: toimisto@vinha.net
www.vinha.net

Välkommen till Dansinstitutet Vinha!

Vinha är en dansskola som upprätthålls av Luoteis-Uusimaan tanssiyhdistys Vinha (Nordvästra Nylands dansförening Vinha). Undervisningsspråket i Vinha är finska. Vi erbjuder lektioner i dans för barn, nutida dans, balett, jazzdans och hip hop. Andra stilar erbjuds i form av kortkurser. Vi erbjuder lektioner för barn, unga och vuxna. Vinha har verksamhet i Högfors, Lojo, Nummela och Vichtis. Vinha erbjuder grundläggande konstundervisning i danskonst enligt Utbildningsstyrelsens anvisningar.

Mer information på svenska fås av dansläraren Emilia Jyrkkänen. Den bästa tiden att kontakta oss är måndag till torsdag kl 10-13 per telefon 0400 240 002 eller per e-post emilia@vinha.net

Anmälan och avbokning

Man anmäler sig till undervisningen på våren. De som redan har en elevplats har möjlighet att anmäla sig till nästa läsårs kurser först, och därefter kan nya elever anmäla sig till de lediga platserna. Eleverna antas i anmälningsordning. Nya elever kan även anmäla sig till undervisningen under läsåret om det finns lediga platser.

Anmälan sker via det elektroniska Eepos-systemet. Anmälan av elever under 18 år görs av vårdnadshavaren. Man behöver en e-postadress för registrering och anmälan.

Anmälan gäller hela läsåret (höst- och vårtermin) eller tills man anmäler avbokning till dansskolans kansli. Om en elev bestämmer sig för att avboka under läsåret, skall hen meddela detta skriftligt till skolans kansli. Om avbokningen sker under terminens gång, måste man betala avgiften för hela terminen.

Nya elever kan prova på en danstimme två gånger mot en registreringsavgift på 10€. Dessutom får elever som byter till en ny dansgrupp ändra sina gruppval under de två första veckorna av terminen. Om en elev inte avbokar anmälan men inte heller deltar i danstimmarna, skall hen betala hälften av terminsavgiften.

Om det inte finns plats i gruppen man vill delta i, hamnar man på en väntelista. Skolan meddelar de som är på väntelistan om möjliga lediga platser både under terminen och i början av en ny anmälningsperiod.

Avgifter

Eleven betalar en terminsavgift för sina dansstudier. Familjerabatt ges till medlemmar som hör till samma hushåll om de har meddelat skolan om detta på förhand. Fakturorna skickas i början av terminen. Om man behöver mer tid för att betala fakturan, skall man kontakta skolan före fakturans förfallodag. Det är inte möjligt att börja en ny termin om man har obetalda avgifter från den föregående terminen. Det läggs till en påminnelseavgift på 5 euro för varje påminnelsefaktura skolan skickar. I fall avgiften måste behandlas av en indrivningsbyrå, betalar eleven indrivningskostnaderna, skolans påminnelseavgifter samt dröjsmålsräntan.

I Dansskolan Vinha finns det möjlighet att vid behov ansöka om rabatt på terminsavgiften eller att erhålla en kostnadsfri elevplats. En särskild ansökan görs för dessa rabatter, och föreningens styrelse fattar beslut baserat på den sökandes ekonomiska situation och inlärningsmotivation. Vänligen observera att du måste redan vara elev i Vinha för att ansöka om dessa rabatter. Ansökningarna gällande höstterminen och hela läsåret lämnas in i slutet av augusti. Ansökningarna gällande vårterminen lämnas in i slutet av januari. Ansökningen måste skickas till rektorn: saara@vinha.net. Försenade ansökningar behandlas inte.