040 588 98 47 toimisto@vinha.net
Etsitkö Eeposta? SIIRRY EEPOKSEEN
Vinha » Opisto » Tavoitteemme

Tavoitteemme

Tanssi on kaikille ja aina on oikea aika tanssia!

Tanssiopisto Vinhassa tanssinopetusta halutaan tarjota mahdollisimman monelle ja tanssiharrastuksen voi aloittaa minkä ikäisenä tahansa. Tanssiopistolle kaikki ovat tervetulleita ja opisto pyrkii kehittämään toimintaansa mahdollisimman saavutettavaksi harrastukseksi.

 

Tanssitaiteen kodissa asuu laadukas taideopetus

Tanssia lähestytään Vinhassa taiteena ja opettajina toimivat koulutetut alansa ammattilaiset. Opetustoiminnan tavoitteena on rohkaista jokaista oppilasta kohti oman taide- ja tanssikäsityksen muodostamista. Laadukas taideopetus on prosessi, joka edistää oppijan kokonaisvaltaista hyvinvointia, luo pohjan elinikäisen taidesuhteen syntymiselle ja kasvattaa ajattelun taitoja ja luovuutta.

 

Jokainen voi tanssia omanlaisensa opintopolun

Tanssiopiston opetus on oppilaslähtöistä. Jokaista oppilasta kannustetaan ja tuetaan löytämään omanlainen polku opintojen toteuttamiseksi. Tanssiopisto Vinha antaa yleisen ja laajan oppimäärän mukaista tanssinopetusta ja siten tukee oppilaan mahdollisuutta vaikuttaa oman tanssiharrastamisen intensiteettiin.

 

Harrastaminen on turvallista

Tanssiopisto Vinhan on sitoutunut edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä toimimaan kaikenlaisen syrjinnän ja häirinnän poistamiseksi. Tanssiopisto tunnustaa moninaisuuden meissä kaikissa, sekä itsessä että toisissa. Opistolla on käytössä turvallisemman tilan periaatteet ja opisto on syrjinnästä vapaa tila.

 

Tanssiminen on yhteistä ja yhdistävää

Vinhassa tanssitaan yhdessä. Tanssiharrastaminen on ryhmätoimintaa ja vahvistaa sosiaalisia taitoja. Ryhmät muodostetaan ikä- ja taitotasoittain lukuvuosi-ilmoittautumisen perusteella. Tanssiopistossa yhteisöllisyys tarkoittaa yhdessä tekemistä ryhmän sisällä ja eri ryhmien kesken sekä toisten kohtaamista ja kuuntelemista kaikissa tilanteissa. Tanssin kautta voi löytää uusia ystäviä!

 

Tanssiharrastus on kestävää tulevaisuutta

Tanssinopetus kytkeytyy menneeseen, nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Taidekasvatuksella on tärkeä rooli kestävän tulevaisuuden rakentajana. Kestävä taidekasvatus rohkaisee vaihtoehtoisen näkökulmien pohtimiseen. Luovan ajattelun kehittyminen auttaa uusien merkitysten rakentamisessa ja ymmärtämään, että kaikkia toiminnan tapoja tarvitaan.

 

Yhteistyötä ja taiteidenvälisyyttä

Tanssiopisto Vinha tekee yhteistyötä toimialueen muiden kulttuuri- ja taidetoimijoiden sekä perusopetuksen kanssa. Opiston kerho- ja leiritoiminnan sekä täydentävien opintojen jaksoilla tanssiin voi tutustua ja omaa tanssiosaamista voi syventää ja laajentaa. Tanssiopisto on jatkuvasti utelias kehittämään uusia yhteistyö- ja toimintamuotoja.

 

Ilahdu ja onnistu!

Vinha on lämminhenkinen ja mahdollisimman avoin toimija. Oppilaan kokonaisvaltaista kasvua tuetaan ystävällisessä ja kannustavassa ilmapiirissä, myönteiset kokemukset ja turvallinen ympäristö ovat oppimisen perusta. Tanssiopiston taidepedagogisen työn tavoitteena on, että jokainen tanssija kokee onnistuvansa harrastuksessaan.

 

Tanssi mukaan!