040 588 98 47 toimisto@vinha.net
Etsitkö Eeposta? SIIRRY EEPOKSEEN

”Perhesirkuksessa mä tykkään niistä hurjista tempuista ja tasapainoilusta!”

Vinha » Opetus » Tanssilajit » Täydentävät opinnot

Täydentävät opinnot

Varsinaisten tanssiopintojen ohella Vinhan oppilaat voivat täydentää ja syventää opintojaan TOP-tunneilla. TOP-jaksot määritellään joka lukuvuosi erikseen ja niitä on tarjolla eri-ikäisille, eri tanssilajien oppilaille varhaisiän opinnoista alkaen.

Täydentävät opinnot lukuvuonna 2021-2022

 Lukuvuodelle 2021-2022 tarjoamme alla olevia TOP-jaksoja. Jaksojen toteutumiseen vaikuttaa kevään ilmoittautumismäärät. Jaksojen aikataulut julkaistaan lukujärjestyksen julkaisemisen yhteydessä kesän kynnyksellä. 

TOP-jaksojen hinta Vinhan oppilaalle on oppilaalle, joka opiskelee viikkotunnilla Vinhassa.
TOP-jaksot eivät oikeuta muihin maksualennuksiin.

 

Täydentävät opinnot lukuvuonna 2021-2022 ikäryhmittäin:

ALLE KOULUIKÄISET (synt. 2015-2018) 

Perhesirkus
Perhesirkus 3-6-v. syksy 2021 6 x 60 min
Perhesirkus 3-6-v. kevät 2022 6 x 60 min

Hinta 57 euroa / aikuinen-lapsi -pari
Hinta Vinhan oppilaille 51 euroa / aikuinen-lapsi -pari

Nyt sirkustelemaan! Perhesirkustunneilla aikuiset harjoittelevat yhdessä lasten kanssa ja tunneilla tutustutaan pariakrobatiaan ja temppuiluun. Leikki ja ilo ovat läsnä yhteisessä tekemisessä. Tervetuloa pitämään hauskaa yhdessä lapsen kanssa!

 

7-8-VUOTIAAT (synt. 2013-2014)

Valmistavat tanssilajiopinnot
Valmistava baletti kevät 2022 17 x 60 min
Valmistava hip hop kevät 2022 17 x 60 min
Valmistava jazztanssi kevät 2022 17 x 60 min
Valmistava nykytanssi kevät 2022 17 x 60 min

Hinta Vinhan oppilaille 145 euroa

Lukuvuonna 2021-2022 tanssistarttiopintoja suorittavilla oppilailla on mahdollisuus valita valmistava tanssilajikohtainen täydentävien opintojen jakso. Tanssilajikohtaiset valmistavat jaksot ovat puolivuotisia kokonaisuuksia. Valitessaan lajikohtaisen valmistavan jakson oppilas osallistuu kevätlukukaudella kahdelle viikottaiselle tanssitunnille, joista toinen on tanssistartti ja toinen valmistava tunti.

Tanssiakrobatian alkeet
Tanssiakrobatia, alkeet syksy 2021 6 x 60 min
Tanssiakrobatia, alkeet kevät 2022 6 x 60 min

Hinta 57 euroa
Hinta Vinhan oppilaille 51 euroa

Kärrynpyörät pyörimään! Tanssiakrobatian alkeet-tunneilla tutustutaan rauhallisessa temmossa erilaisiin kuperkeikkoihin, kärrynpyörään ja käsilläkäynteihin. Tunneilla saadaan varmuutta ja rohkeutta kehonhallintaan ja temppuja yhdistetään pieniin tanssisarjoihin.

Omat tanssit
Omat tanssit syksy 2021 5 x 60 min
Omat tanssit kevät 2022 5 x 60 min

Hinta 48 euroa
Hinta Vinhan oppilaille 43 euroa 

Omien tanssien jaksolla pääsee tekemään omannäköisen tanssin! Tunneilla saa ohjausta ja kannustusta oman luovuuden hyödyntämiseen ja jakson aikana tehdään yksi tai useampi oma tai yhteinen tanssi. 

 

9-12-VUOTIAAT (synt. 2009-2012)

Esitysryhmä
Esitysryhmätoiminta lv 2021-2022 17 x 60 min syksy
17 x 60 min kevät

Esitysryhmään ilmoittaudutaan koko lukuvuodeksi 
Hinta 162 euroa / syksy, 162 euroa / kevät
Hinta Vinhan oppilaille 145 euroa / syksy, 145 euroa / kevät

Esiintymään! Esitysryhmässä tutustutaan esityksen kokoamiseen ja harjoitteluun. Esiintymistä harjoitellaan niin tunneilla kuin opiston omissa esityksissä ja toimialueen tapahtumissa. Mahdollisuuksien mukaan ryhmä osallistuu myös kansallisesti tai kansainvälisesti tanssi- ja taidetapahtumiin. Esitysryhmän esityksissä painottuu nykytaide ja nykytanssi.

Tanssiakrobatia, perustaso
Tanssiakrobatia, perustaso syksy 2021 12 x 60 min
Tanssiakrobatia, perustaso kevät 2022 12 x 60 min

Hinta 114 euroa
Hinta Vinhan oppilaille 102 euroa

Onko käsilläkäynnit jo hallussa? Tanssiakrobatian perustason tunnit on suunnattu jo akrobatian alkeet osaaville. Tunneilla harjoitellaan ikä- ja taitotasoisesti kehonhallintaa ja temppuja sekä niiden variaatioita. Opittuja akrobatia-asioita yhdistetään osaksi tanssisarjoja.

Omat tanssit
Omat tanssit syksy 2021 5 x 60 min
Omat tanssit kevät 2022 5 x 60 min

Hinta 48 euroa
Hinta Vinhan oppilaille 43 euroa

Omien tanssien jaksolla pääsee tekemään omannäköisen tanssin! Tunneilla saa ohjausta ja kannustusta oman luovuuden hyödyntämiseen ja jakson aikana tehdään yksi tai useampi oma tai yhteinen tanssi. 

13-15-VUOTIAAT (synt. 2006-2008)

Produktioryhmä
Esitysproduktioryhmä lv 2021-2022 17 x 75 min syksy
17 x 75 min kevät

Produktioryhmään ilmoittaudutaan koko lukuvuodeksi 
Hinta 176 euroa / syksy, 176 euroa / kevät
Hinta Vinhan oppilaille 158 euroa / syksy, 158 euroa / kevät

Produktioryhmässä kootaan erilaisia esityskokonaisuuksia painottaen nykytaidetta ja nykytanssia. Ryhmä esiintyy aktiivisesti ja osallistuu mahdollisuuksien mukaan myös kansallisesti tai kansainvälisesti tanssi- ja taidetapahtumiin. Produktioryhmää suositellaan laajan oppimäärän oppilaille.

Piruetit ja pyörivät hypyt
Piruetit ja pyörivät hypyt, baletti syksy 2021 10 x 75 min 

Hinta 103 euroa
Hinta Vinhan oppilaille 93 euroa

 Pyörähtele piruetein! Jaksolla tutustutaan baletin peruspiruetteihin ja pyöriviin hyppyihin. Jakson aikana jokaisella tunnilla tutustutaan tarkemmin yhteen pyörähdykseen ja harjoitellaan pyörähtämisessä tarvittavia elementtejä ja kehonhallintaa.

Musikaalitanssi
Musikaalitanssi, show / jazz kevät 2022 10 x 75 min

Hinta 103 euroa
Hinta Vinhan oppilaille 93 euroa

Musikaalitanssijakso on sukellus musikaalien maailmaan! Jaksolla tutustutaan eri musikaaleihin ja inspiroidutaan tanssimaan eri musikaalimusiikkien tahtiin. Jakson tanssilajina on jazz- ja showtanssi.

Improvisaatio
Tanssi-improvisaatio syksy 2021 6 x 75 min
kevät 2022 6 x 75 min

Hinta 62 euroa
Hinta Vinhan oppilaille 56 euroa

 Tanssi-improvisaatiojaksolla tanssitaan itseä kuunnellen yhdessä toisten kanssa. Tunneilla tutustutaan erilaisiin liikeimprovisaation harjoituksiin, kuunnellaan omasta ja toisista lähteviä impulsseja ja rohkaistutaan omaan luovaan liikkeeseen ja vapaaseen tanssiin.   

Tanssiakrobatian alkeet
Tanssiakrobatia, alkeet syksy 2021 6 x 75 min
Tanssiakrobatia, alkeet
kevät 2022 6 x 75 min

Hinta 62 euroa
Hinta Vinhan oppilaille 56 euroa

Tanssiakrobatian alkeet-tunneilla tutustutaan rauhallisessa temmossa erilaisiin käsilläkäynteihin, kärrynpyöriin ja olanylityksiin. Tunneilla saadaan varmuutta ja rohkeutta kehonhallintaan ja taitoja yhdistetään lyhyisiin tanssisarjoihin.

Koreografiapaja
Koreografiapaja syksy 2021 5 x 75 min
Koreografiapaja kevät 2022 5 x 75 min

Hinta 52 euroa
Hinta Vinhan oppilaille 47 euroa

Löydä sisäinen koreografisi! Koreografiapajassa tutustutaan koreografian tekemisen eri osa-alueisiin ja tehdään monipuolisesti harjoituksia tanssin tekemiseen. Jakson aikana luodaan yksi tai useampi oma koreografia.

Kohti spagaattia
Kohti spagaattia syksy 2021 5 x 75 min
Kohti spagaattia kevät 2022 5 x 75 min

Hinta 52 euroa
Hinta Vinhan oppilaille 47 euroa

Kohti spagaattia -jaksolla tehdään vahvistavia ja venyttäviä harjoitteita kaikille lihasryhmille silmällä pitäen erityisesti spagaatin vaatimat edellytykset. Jaksolla edetään jokaisen oppilaan valmiudet huomioiden ja tunneilla painotetaan oman kehon kuuntelemisen taitoa.

 

Yli 15-vuotiaat ja aikuiset


Produktioryhmä
Esitysproduktioryhmä lv 2021-2022 17 x 75 min syksy
17 x 75 min kevät

Produktioryhmään ilmoittaudutaan koko lukuvuodeksi 
Hinta 176 euroa / syksy, 176 euroa / kevät
Hinta Vinhan oppilaille 158 euroa / syksy, 158 euroa / kevät

Produktioryhmässä kootaan erilaisia esityskokonaisuuksia painottaen nykytaidetta ja nykytanssia. Ryhmä esiintyy aktiivisesti ja osallistuu mahdollisuuksien mukaan myös kansallisesti tai kansainvälisesti tanssi- ja taidetapahtumiin. Produktioryhmää suositellaan laajan oppimäärän syventäville oppilaille.


Pilates
Pilates syksy 2021 12 x 60 min
kevät 2022 12 x 60 min

Hinta 114 euroa
Hinta Vinhan oppilaille 102 euroa

Pilates on kehonhallintamenetelmä, jossa tavoitteena on vahvistaa kehon syviä lihaksia, kehittää liikkeiden hallintaa ja syventää hengitystä. Pilates-tunnilla liikkeet suoritetaan hallitusti ja ajatuksella tehden. Kurssilla opitaan tunnistamaan lantion, rintakehän ja pään keskiasennot ja linjaamaan keho oikein, jolloin vältetään nivelten ylikuormitusta ja luodaan keholle mahdollisuus toimia optimaalisella tavalla.


Piruetit ja pyörivät hypyt
Piruetit ja pyörivät hypyt, baletti syksy 2021 10 x 75 min 

Hinta 103 euroa
Hinta Vinhan oppilaille 93 euroa

Pyörähtele piruetein! Jaksolla tutustutaan baletin peruspiruetteihin ja pyöriviin hyppyihin. Jakson aikana jokaisella tunnilla tutustutaan tarkemmin yhteen pyörähdykseen ja harjoitellaan pyörähtämisessä tarvittavia elementtejä ja kehonhallintaa.


Musikaalitanssi
Musikaalitanssi, show / jazz kevät 2022 10 x 75 min

Hinta 103 euroa
Hinta Vinhan oppilaille 93 euroa

Musikaalitanssijakso on sukellus musikaalien maailmaan! Jaksolla tutustutaan eri musikaaleihin ja inspiroidutaan tanssimaan eri musikaalimusiikkien tahtiin. Jakson tanssilajina on jazz- ja showtanssi.


Improvisaatio
Tanssi-improvisaatio syksy 2021 6 x 75 min
kevät 2022 6 x 75 min

Hinta 62 euroa
Hinta Vinhan oppilaille 56 euroa

Tanssi-improvisaatiojaksolla tanssitaan itseä kuunnellen yhdessä toisten kanssa. Tunneilla tutustutaan erilaisiin liikeimprovisaation harjoituksiin, kuunnellaan omasta ja toisista lähteviä impulsseja ja rohkaistutaan omaan luovaan liikkeeseen ja vapaaseen tanssiin.


Reggaeton
Reggaeton syksy 2021 6 x 75 min
kevät 2022 6 x 75 min

Hinta 62 euroa
Hinta Vinhan oppilaille 56 euroa

Reggaeton on vauhdikasta ja voimakasta! Kehoa käytetään monipuolisesti ja tunneilla tanssitaan rytmikkääseen latinalaismusiikkiin, joka on saanut vaikutteita niin reggaesta, dancehallista kuin hip hopista. Tunneilla edetään rauhalliseen alkeistahtiin.   


Kehonhuolto ja venyttely
Kehonhuolto ja venyttely syksy 2021 6 x 75 min
kevät 2022 6 x 75 min

Hinta 62 euroa
Hinta Vinhan oppilaille 56 euroa

Lempeällä kehonhuolto ja venyttely -jaksolla tehdään monipuolisesti vahvistavia harjoituksia koko keholle, sekä kehoa huoltavia ja palauttavia venytyksiä.


Tutustu tanssilajiin
Baletti, alkeet syksy 2021 5 x 75 min
Hip hop, alkeet kevät 2022 5 x 75 min
Jazztanssi, alkeet syksy 2021 5 x 75 min
Nykytanssi, alkeet kevät 2022 5 x 75 min

Hinta 52 euroa
Hinta Vinhan oppilaille 47 euroa

Haluaisitko tutustua uuteen tanssilajiin? Tanssilajikohtaisilla tutustumisjaksoilla edetään rauhallisesti perehtyen tanssilajille ominaiseen liikekieleen. Lisäksi jaksolla käydään läpi kunkin tanssilajin historiallista ja kulttuurista viitekehystä. Tunti mukailee tanssitunnin rakennetta alkulämmittelyineen ja loppuvenyttelyineen.