040 588 98 47 toimisto@vinha.net
Etsitkö Eeposta? SIIRRY EEPOKSEEN
Vinha » Opetus » Tanssilajit

Tanssilajit

Tunneillemme ovat tervetulleita niin vasta-alkajat kuin pitkään tanssia harrastaneet! 

 

Perheen pienimmille tarjoamme yhteisen harrastusmahdollisuuden aikuisen kanssa aikuinen-lapsi-tanssitunneilla, joita ovat 0-1-vuotiaiden vauvatanssi-, 1-2-vuotiaiden taaperotanssi- ja 3-6-vuotiaiden perhetanssitunnit.

 3-6-vuotiaille lapsille tarjoamme itsenäisen tanssimahdollisuuden ilman vanhempaa ikätasoryhmissä Tanssi-nimisillä tunneilla.

7-8-vuotiaille lapsille tarjoamme tanssin valmistavat Tanssistartti-opinnot, joissa tutustutaan baletin, jazztanssin, hip hopin ja nykytanssin lajeihin. Lisäksi 7-8-vuotiailla on mahdollisuus valita tanssilajikohtaisia lisäopintoja.

9-vuotiaista alkaen tarjoamme lapsille ja nuorille lajiopintoja baletissa, jazztanssissa, hip hopissa ja nykytanssissa. 

Aikuisille tarjoamme lajiopintoja baletissa, jazztanssissa, hip hopissa ja nykytanssissa.

Tanssiopintojen lisäksi täydentävien opintojen TOP-jaksoilla voi tutustua ja syventyä vaihtuviin teemoihin. Täydentävien opintojen jaksoja ovat olleet muun muassa perhesirkustunnit, tanssiakrobatian alkeet, esitysryhmätoiminta ja teatteriproduktion tanssiryhmätoiminta.

Lue alta opintotarjonnastamme lisää:

Vinha sopii kaikille!

Tanssin varhaiskasvatus

Vinhassa tanssiharrastuksen voi aloittaa jo 0-1 -vuotiaana aikuisten ja lasten yhteisessä vauvatanssiryhmässä tai 1-2 -vuotiaana aikuisten ja lasten yhteisessä taaperotanssiryhmässä.

Tanssistartti

Tanssistartti (yleinen oppimäärä) ja Tanssi A (laaja oppimäärä) käynnistää varsinaiset tanssiopinnot ja yleisimmin opintokokonaisuus suoritetaan 7-8-vuotiaana.

Baletti

Vinhassa balettia voi harrastaa omana oppiaineenaan 9-vuotiaasta alkaen. Baletinopetus on suunnattu kaikille, ketkä haluavat tanssia balettia. Perinteisiä baletin tekniikan vaatimuksia keholle sovelletaan kunkin oppilaan kehoa kunnioittaen ja kehoystävällisyys huomioiden.

Jazztanssi

Jazztunnilla harjoitellaan jazztanssille ominaista tanssitekniikkaa ja -taitoja esimerkiksi 

piruetti- ja askelsarjojen muodossa. Jazztanssia voi omana oppiaineenaan harrastaa 9-vuotiaasta alkaen.

Hip hop

Tunnilla opetellaan lajille ominaisia liikkeitä, esimerkiksi the Running Man, niiden variaatioita sekä isolaatiota. Vinhassa hip hoppia voi harrastaa omana tanssilajinaan 9-vuotiaasta alkaen.

Nykytanssi

Vinhassa nykytanssia voi omana oppiaineenaan harrastaa 9-vuotiaasta alkaen. Opetuksen painopisteinä voivat olla opettajan omasta koulutuksesta ja tanssikäsityksestä riippuen esimerkiksi improvisaatio, erilaiset kehotekniikat tai modernin tanssin suuntaukset.

Täydentävät opinnot

Varsinaisten tanssiopintojen ohella Vinhan oppilaat voivat täydentää ja syventää opintojaan TOP-tunneilla. TOP-jaksot määritellään joka lukuvuosi erikseen ja niitä on tarjolla eri-ikäisille, eri tanssilajien oppilaille varhaisiän opinnoista alkaen.