040 588 98 47 toimisto@vinha.net
Etsitkö Eeposta? SIIRRY EEPOKSEEN
Vinha » Info » Saavutettavuus

Saavutettavuus

Pyrimme viestimään tilojemme saavutettavuudesta mahdollisimman selkeästi. Olemme lisänneet sivuillemme toimipaikkakohtaiset saavutettavuustiedot. Esitysten ja muiden tapahtumien saavutettavuustiedoista viestimme aina kyseisen tapahtuman yhteydessä. Lisätietoja toimitilojen saavutettavuudesta saat olemalla yhteydessä toimistoon.

Toimintamme pääkieli on suomi. Tarjoamme asiakaspalvelua suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Työstämme parhaillaan nettisivujen kieliversioita ruotsiksi, englanniksi, selkokielellä sekä suomalaisella viittomakielellä. Näistä kieliversioista on julkaistu koostesivut.

Avustajat ja tulkit pääsevät aina maksutta osallistumaan toimintaamme. Olethan yhteydessä etukäteen toimistoon, jos avustaja tai tulkki on osallistumassa opetukseen.

Myönnämme maksuista viikkotuntialennusta, perhealennusta sekä myönnämme lukukausittain vapaaoppilaspaikkoja ja harrastustukea.

Tanssiopisto Vinha haluaa aktiivisesti edistää saavutettavuutta toiminnassaan. Otamme toiminnassamme huomioon tasavertaisesti kaikenlaiset lapset ja perheet. Haluamme tarjota jokaiselle lapselle onnistumisen kokemuksia tanssiharrastuksen parissa. Oppilaiden huoltajat ja perheet voivat kertoa meille turvallisesti oppilaan tuen tarpeesta. Lisätietoa tanssiharrastuksen saavutettavuudesta.

Syrjinnästä vapaa tila tarkoittaa, että Tanssiopisto Vinhassa vastustetaan kaikenlaista syrjintää ja otamme kaikki ilmoitukset syrjinnästä tai häirinnästä vakavasti. Kohtelemme henkilökuntaa, työnhakijoita ja asiakkaita yhdenvertaisesti riippumatta henkilön sukupuolesta, iästä, etnisestä taustasta, uskonnosta tai vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, vammaisuudesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta.

Lukuvuosittain päivitettävä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma sitoo toimintaamme. Henkilökunnastamme on erikseen valittu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvastuuhenkilö. Lukuvuonna 2023-2024 vastuuhenkilönä toimii Pau Kettunen. Tämän lisäksi kaikessa toiminnassamme on käytössä turvallisemman tilan periaatteet.

Vinhan toiminta on suunnattu kaikille. Olennaista on halu osallistua tanssinopetustoimintaan oppilaana, perheenjäsenenä, läheisenä tai esitysten ja tapahtumien yleisönä. Jos huomaat toimintamme saavutettavuudessa puutteita tai haluat antaa kehitysehdotuksia niin otamme mieluusti palautetta vastaan. Voit kysyä lisätietoja tai antaa palautetta Ota yhteyttä-sivun kautta tai olemalla suoraan yhteydessä toimistoomme.