040 588 98 47 toimisto@vinha.net
Etsitkö Eeposta? SIIRRY EEPOKSEEN
Vinha » Opisto » Töihin meille?

Meille töihin?

Oletko kiinnostunut työskentelemään Tanssiopisto Vinhassa? Tarjoa meille omaa osaamistasi lähettämällä ajatuksesi ja ansioluettelosi vastaavalle rehtorille osoitteeseen varpu@vinha.net.

Tarjoamme yhteisöllisen ja yhteistyöhenkisen työskentely-ympäristön ammattimaisessa joukossamme. Opisto tarjoaa työntekijöilleen muun muassa tarvittavat työvälineet ja -ohjelmistot lähi- ja etätyöskentelyyn. Alueellinen, innovatiivinen ja dialoginen taidepedagoginen työskentely on inspiraatiomme!

Tanssiopisto Vinha on Suomen Tanssioppilaitosten liiton, STOPP ry:n, jäsenkoulu ja noudattaa PALTA ry:n, STOPP ry:n ja TEME ry:n välistä tanssinopettajien työehtosopimusta.

—-

Apulaisrehtori
Hakuilmoitus, toukokuu 2024

Tanssiopisto Vinha hakee apulaisrehtoria päätoimiseen ja vakituiseen työsuhteeseen 29.7.2024 alkaen. Opisto tarjoaa tanssin taiteen perusopetusta sekä yleisessä että laajassa oppimäärässä baletissa, hip hopissa, jazzissa ja nykytanssissa. Lisäksi opisto tarjoaa tanssin varhaiskasvatusta alle kouluikäisille lapsille. Opiston toiminnassa painotetaan oppilaslähtöisyyttä sekä luovuuden ja kokemuksellisuuden merkitystä taidekasvatuksen perustana. Opisto pyrkii kehittämään toimintaansa mahdollisimman saavutettavaksi harrastukseksi ja tavoitteena on, että jokainen oppilas voi tanssia omanlaisensa opintopolun. 

Tanssiopisto Vinha on Luoteis-Uusimaan tanssiyhdistys Vinha ry:n ylläpitämä tanssiopisto. Vinha on vastannut tanssin perusopetuksesta luoteisella Uudellamaalla vuoden 2006 alusta alkaen ja opiston toimikunnat ovat Karkkila, Lohja ja Vihti. Tanssiopisto Vinhan opetus on lain sekä Opetushallituksen antamien opetussuunnitelmien perusteiden mukaista. Opetuksesta säädetään taiteen perusopetuksesta annetussa laissa (633/1998) ja asetuksessa (813/1998). Tanssiopisto kuuluu tuntiperustaisen valtionosuuden (VOS) piiriin. Tanssiopisto Vinha on Suomen Tanssioppilaitosten liiton, STOPP ry:n, jäsenkoulu ja noudattaa PALTA ry:n, STOPP ry:n ja TEME ry:n välistä tanssinopettajien työehtosopimusta. 

Kelpoisuusehtona tehtävään on laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta antavan opettajan kelpoisuus, joka määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaan. Tehtävää täytettäessä huomioidaan ainoastaan hakijat, jotka täyttävät tehtävän kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Ulkomailla tutkinnon suorittaneella tulee olla Opetushallituksen päätös tutkinnon tunnustamisesta hakuajan päättymisajankohtaan mennessä. Pätevyyden osoittavat todistuksen tarkistetaan mahdollisessa haastattelussa ja opetusnäytteessä, jotka järjestetään torstaina 6.6.2024. Arvostamme työyhteisön monimuotoisuutta ja teemme töitä yhdenvertaisuuden eteen. Toivomme hakijoita erilaisista taustoista. Myöhässä tulevia hakemuksia ei oteta huomioon. 

Hakijalla tulee olla kokemusta tanssin taiteen perusopetuksen oppilaitoksen hallinnollisista tehtävistä, monipuolista tanssinopetuskokemusta eri ikä- ja taitotasoryhmistä, opetusharjaantuneisuutta opiston tarjontaan kuuluvista tanssilajeista sekä näyttöä onnistuneesta tanssipedagogisesta työskentelystä. Hakijalla tulee olla erinomainen tuntemus tanssin taiteen perusopetusta ohjaavista opetussuunnitelmista. Edellytämme hakijalta opiston pääkielen, suomen, erinomaista suullista ja kirjallista taitoa. Alueellisen työn luonteen vuoksi hakijalta edellytetään oman auton käyttömahdollisuutta. 

Eduksi katsotaan menestyksekäs näyttö oppilasproduktioista ja kokemus opetussuunnitelmatyöskentelystä sekä hakemus- ja raportointityöskentelystä. Lisäksi eduksi katsotaan tuntemus Eepos-oppilaitoshallintajärjestelmästä sekä ruotsin ja englannin kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito. Arvostamme toimialueen tuntemusta tai tuntemusta toimia alueellisesti usean kunnan alueella tanssinopetuksen kontekstissa. Arvostamme käytännönläheistä ja avointa asennetta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Apulaisrehtori työskentelee rehtorin työparina, hallinnollisten töiden tiimin jäsenenä, opettajien pedagogisena mentorina ja tanssinopettajana. Tehtävänkuvaan kuuluu vastata yhdessä rehtorin kanssa opiston pedagogisen toiminnan suunnittelusta ja toteutumisesta sekä yhdessä hallintotiimissä oppilaitosarjen sujuvuudesta. Apulaisrehtorin vastuualueisiin kuuluvat opinto-ohjaus ja opetussuunnitelman toteutumisen seuranta ja sen kehittäminen. Lisäksi apulaisrehtorin vastuualueena ovat tila- ja sijaisjärjestelyt sekä koulukerho-, leiri-, kurssi- ja näytöstoiminnan koordinointi ja mahdolliset erikseen sovittavat produktiot ja hankkeet. Tehtävään kuuluu opetusvelvollisuutta vähintään 225 minuuttia / opetusviikko. Tarkemmat työtehtävät ja opetuksen sisältö määritellään erikseen lukuvuosittain yhdessä työntekijän kanssa.

Tanssiopisto Vinha tarjoaa mahdollisuuden työaikapankin käyttöön sekä osittaiseen etätyöhön. Opisto tarjoaa työhön vaadittavat laitteet ja ohjelmistot työntekijän käyttöön. Opisto maksaa veronalaista kulukorvausta yli 40 kilometrin päästä kulkeville työntekijöille 18 euroa / työpäivä. 

Tehtävään valitun tulee esittää ennen työn alkamista rikosrekisteriote lasten kanssa työskentelyä varten (504/2002) sekä hyväksytty lääkärintodistus terveydentilasta. Tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Lisätietoa Tanssiopisto Vinhasta: www.vinha.net      

Työnantaja: Tanssiopisto Vinha / Luoteis-Uusimaan tanssiyhdistys Vinha ry.
Toimialue: Karkkila, Lohja, Vihti
Tehtävänimike: Apulaisrehtori
Vaadittava työkokemus: Vähintään 2 vuotta vastaavista tehtävistä 
Työhön otettavien lkm: 1
Työ alkaa: 29.7.2024
Työn kesto: Vakituinen 
Työaika: Päätoiminen 
Palkka: Palkkatoive
Työ useassa osoitteessa: Kyllä
Hakuaika: 20.5.-2.6.
Koeaika: 6 kuukautta
Yhteydenotot: Vapaamuotoinen hakemus, ansioluettelo ja palkkatoive 2.6.2024 mennessä opiston vt. rehtorille sähköpostitse varpu@vinha.net