040 588 98 47 toimisto@vinha.net
Etsitkö Eeposta? SIIRRY EEPOKSEEN
Vinha » Opetus » Maksut

Maksut

LUKUKAUSIMAKSUT LUKUVUONNA 2020 – 2021

Lukukausimaksu määräytyy tanssitunnin pituuden sekä tuntien viikkotuntimäärän perusteella.
Lukuvuonna 2020 – 2021 lukukauden pituus on 17 opetusviikkoa.

Tunnin pituus 1 tanssikerta viikossa
30 min. 126 euroa
45 min. 150 euroa
60 min. 162 euroa
75 min. 176 euroa
90 min. 192 euroa

Useamman viikkotunnin alennukset löytyvät Alennukset -kohdasta.

TÄYDENTÄVÄT OPINNOT: TOP-TUNNIT LUKUVUONNA 2021 – 2022

Tanssilajiopintojen ohella oppilas voi osallistua täydentävien opintojen TOP-tunneille jotka sijoittuvat lukujärjestykseen.

TOP-tuntien hinnat riippuvat opintojakson pituudesta ja hinnat ilmoitetaan jaksojen yhteydessä. TOP-kokonaisuudet laskutetaan lukukausimaksujen yhteydessä sen lukukauden (kevät / syksy) alussa, jonka aikana jakso toteutuu. TOP-jaksot eivät oikeuta muihin maksualennuksiin.

KOKEILU-/ REKISTERÖINTIMAKSU

Uusi oppilas voi kokeilla vahvistetun ilmoittautumisen jälkeen tanssiharrastustaan kaksi kertaa kahden ensimmäisen viikon aikana opiston 10 euron kokeilu- ja rekisteröintimaksulla. Kokeilukertojen jälkeen tanssipaikan voi peruuttaa veloituksetta. Oppilaspaikka vahvistuu kahden kokeilukerran jälkeen, ellei erillistä peruutusilmoitusta tehdä kahden kokeilukerran jälkeen suoraan opiston toimistoon.

Kokeilumaksua ei hyvitetä aloittavan oppilaan lukukausimaksusta. Kokeilumaksua ei palauteta, jos oppilas ei jatka tai hänelle ei voida osoittaa sopivaa ryhmää. Kesken lukuvuoden ilmoittautujia pyydetään ottamaan ennen ilmoittautumista yhteyttä toimistoon, jotta voidaan varmistaa vapaa oppilaspaikka.

  

VIIKKOTUNTIALENNUKSET

Useamman viikkotunnista alennus laskun loppusummasta:

Kahden viikkotunnin alennus: 5% kahden viikkotunnin yhteenlasketusta summasta
Kolmen viikkotunnin alennus: 10% kolmen viikkotunnin yhteenlasketusta summasta
Neljän viikkotunnin alennus: 15% neljän ja sen ylittävien tuntien yhteenlasketusta summasta

 

Alennus kahden viikkotunnin yhteenlasketusta summasta on 5%. Alennus kolmen viikkotunnin yhteenlasketusta summasta on 10%. Alennus neljän viikkotunnin ja sen ylittävien tuntien yhteenlasketusta summasta on 15%.

Täydentävien opintojen kurssimuotoiset TOP-jaksot eivät oikeuta viikkotuntialennuksiin.

Perhealennus

Perhealennus toisesta perheenjäsenestä alkaen on 10 euroa / perheenjäsen. Perhealennuksen saaminen on perheen vastuulla: tanssiopiston toiminnassa olevat perheenjäsenet on ilmoitettava samalla ilmoittautumislomakkeessa tai tarvittaessa ota yhteyttä tanssiopiston toimistoon, toimisto@vinha.net p. 040 588 98 47.

 

Oppilaspaikan peruutus tehdään aina kirjallisesti opiston toimistoon (toimisto@vinha.net). Tanssiopiston opettajat eivät ota vastaan oppilaiden peruutus- tai tuntimuutoksia.

Jatkavien oppilaiden tulee tehdä oppilaspaikan peruutus ennen syyslukukauden (10.8.2020) tai kevätlukukauden (11.1.2021) alkua. Uusien oppilaiden tulee peruuttaa oppilaspaikka kahden kokeilukerran jälkeen ennen kolmatta lukujärjestyksen mukaista viikkotuntia.

Kesken lukukautta paikkansa peruuttavat oppilaat maksavat koko lukukausimaksun. Kun jatkava oppilas on osallistunut yhdelle opetuskerralle, katsotaan lukukausi oppilaan kohdalta aloitetuksi, ja koko lukukausimaksu veloitetaan.

Peruuttamatta jätetystä oppilaspaikasta veloitetaan puolet lukukausimaksusta.

Täydentävien opintojen TOP-jaksojen, leirien ja muiden kurssien osallistuminen tulee peruuttaa 7 päivää ennen merkittyä alkamispäivää. Tätä myöhemmin tulevista peruutuksista veloitetaan puolet jakson, leirin tai kurssin hinnasta. Kurssimaksu veloitetaan kokonaan, mikäli peruutus myöhästyy.

Tanssiopisto Vinhaan myönnetään tarvittaessa ja erikseen anottaessa vapaaoppilaspaikkoja ja harrastustukea. Paikoista ja tuesta päättää tanssiopiston johto yhdessä hallituksesta vuosittain erikseen nimetyn edustajan kanssa. Hakemukset käsitellään anonyymisti ja päätökseen vaikuttavat sekä oppilaan taloudellinen tilanne että opintomotivaatio. Hakijalla tulee olla oppilaspaikka jo ennen vapaaoppilaspaikan anomista.

Vapaaoppilaspaikkaa voi hakea 31.8. (syyslukukausi / koko lukuvuosi) tai 31.1. (kevätlukukausi) mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Vapaamuotoiset vapaaoppilashakemukset lähetetään sähköpostilla osoitteella saara@vinha.net tai paperisena osoitteeseen Luoteis-Uusimaan tanssiyhdistys Vinha ry., Niuhalanraitti 16, 03400 Vihti.

Opiston toimintaa ja vapaaoppilaspaikkoja ovat olleet mahdollistamassa lukuvuonna 2020-2021 Aito Kulta Karkkila, Värisilmä Karkkila, Tilinteko Oy, Sola-Sali, Suvirak Oy, Lions Club Karkkila, Kustannus-Mäkelä Oy, Karkkilan Kukkapuoti, Karkkiharmonikat, Karkkilan Painopalvelu Oy, Euro-Hydro Oy, Cool Time Oy.