040 588 98 47 toimisto@vinha.net
Etsitkö Eeposta? SIIRRY EEPOKSEEN
Vinha » Opetus » Maksut

Maksut

LUKUKAUSIMAKSUT LUKUVUONNA 2020 – 2021

Lukukausimaksu määräytyy tanssitunnin pituuden sekä tuntien viikkotuntimäärän perusteella.
Lukuvuonna 2020 – 2021 lukukauden pituus on 17 opetusviikkoa, taaperoilla 14 viikkoa.

Tunnin pituus 1 tanssikerta viikossa
30 min. 126 euroa
45 min. 150 euroa
60 min. 162 euroa
75 min. 176 euroa
90 min. 192 euroa

Poikkeuksena ylläoleviin hintoihin ovat taaperotanssitunnit. Taaperotanssituntien lukukausimaksu on 96 euroa, koska ryhmä kokoontuu vain 14 kertaa lukukauden aikana.

Useamman viikkotunnin alennukset löytyvät Alennukset -kohdasta.

TÄYDENTÄVÄT OPINNOT: TOP-TUNNIT LUKUVUONNA 2020 – 2021

Tanssilajiopintojen ohella oppilas voi osallistua täydentävien opintojen TOP-tunneille. TOP-tunnit sijoittuvat lukujärjestykseen.

TOP-tuntien hinnat riippuvat opintojakson pituudesta. TOP-kokonaisuudet laskutetaan lukukausimaksujen yhteydessä sen lukukauden (kevät / syksy) alussa, jonka aikana jakso toteutuu. Yhden TOP-tunnin pituus on 75 minuuttia. Yksi kokoontuminen voi koostua yhdestä tai useammasta TOP-tunnista. Osalle TOP-jaksoista voi osallistua Drop-in -periaatteella, eli kertamaksulla. Pääsääntöisesti jaksot ovat kokonaisuuksia, joille ilmoittaudutaan.

TOP-jaksojen hinnat Vinhan oppilaille
TOP-jaksot eivät oikeuta muihin alennuksiin

TOP-tuntien lukumäärä
Hinta
5 krt 45 euroa
10 krt 80 euroa
15 krt 105 euroa

TOP-jaksojen hinnat muille kuin Vinhan oppilaille
(Ei aikaisempia tanssiopintoja Vinhassa tai muita tanssitunteja)

TOP-tuntien lukumäärä
Hinta
5 krt 55 euroa
10 krt 100 euroa
15 krt 135 euroa

 

KOKEILU-/ REKISTERÖINTIMAKSU

Uusi oppilas voi kokeilla tanssiharrastusta 10 euron uuden oppilaan rekisteröintimaksulla kahden tanssitunnin verran. Kokeiluajan jälkeen tanssipaikan voi vielä veloituksetta peruuttaa. Rekisteröintimaksua ei palauteta, jos oppilas ei jatka tai hänelle ei voida osoittaa sopivaa ryhmää. Kesken lukuvuoden ilmoittautujia pyydetäänkin ottamaan ennen ilmoittautumista yhteyttä toimistoon, jotta voidaan varmistaa vapaa oppilaspaikka.

VIIKKOTUNTIALENNUKSET

Useamman viikkotunnista alennus laskun loppusummasta:

Kahden viikkotunnin alennus: 50 euroa
Kolmen viikkotunnin alennus: 120 euroa
Neljän viikkotunnin alennus: 200 euroa

Neljännen viikkotunnin ylittävät tunnit ovat maksuttomia.

Täydentävien opintojen kurssimuotoiset TOP-jaksot eivät oikeuta viikkotuntialennuksiin.

Perhealennus

Perhealennus toisesta perheenjäsenestä alkaen on 10 euroa / perheenjäsen. Perhealennuksen saaminen on perheen vastuulla: tanssiopiston toiminnassa olevat perheenjäsenet on ilmoitettava samalla ilmoittautumislomakkeessa tai tarvittaessa ota yhteyttä tanssiopiston toimistoon, toimisto@vinha.net p. 040 588 98 47.

 

Oppilaspaikan peruutus tehdään aina kirjallisesti opiston toimistoon (toimisto@vinha.net). Tanssiopiston opettajat eivät ota vastaan oppilaiden peruutus- tai tuntimuutoksia.

Jatkavien oppilaiden tulee tehdä oppilaspaikan peruutus ennen syyslukukauden (10.8.2020) tai kevätlukukauden (11.1.2021) alkua. Uusien oppilaiden tulee peruuttaa oppilaspaikka kahden kokeilukerran jälkeen ennen kolmatta lukujärjestyksen mukaista viikkotuntia.

Kesken lukukautta paikkansa peruuttavat oppilaat maksavat koko lukukausimaksun. Kun jatkava oppilas on osallistunut yhdelle opetuskerralle, katsotaan lukukausi oppilaan kohdalta aloitetuksi, ja koko lukukausimaksu veloitetaan.

Peruuttamatta jätetystä oppilaspaikasta veloitetaan puolet lukukausimaksusta.

Täydentävien opintojen TOP-jaksojen, leirien ja muiden kurssien osallistuminen tulee peruuttaa 7 päivää ennen merkittyä alkamispäivää. Tätä myöhemmin tulevista peruutuksista veloitetaan puolet jakson, leirin tai kurssin hinnasta. Kurssimaksu veloitetaan kokonaan, mikäli peruutus myöhästyy.

Tanssiopisto Vinhaan myönnetään tarvittaessa ja erikseen anottaessa vapaaoppilaspaikkoja sekä alennuksia lukukausimaksuista. Paikoista päättää tanssiyhdistyksen hallitus, päätökseen vaikuttavat sekä oppilaan taloudellinen tilanne että opintomotivaatio. Hakijalla tulee kuitenkin olla oppilaspaikka jo ennen vapaaoppilaspaikan anomista.

Vapaaoppilaspaikkaa voi hakea 31.8. (syyslukukausi / koko lukuvuosi) tai 31.1. (kevätlukukausi) mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Vapaamuotoiset vapaaoppilashakemukset lähetetään sähköpostilla osoitteella hallitus@vinha.net tai paperisena osoitteeseen Luoteis-Uusimaan tanssiyhdistys Vinha ry., Niuhalanraitti 16, 03400 Vihti.