040 588 98 47 toimisto@vinha.net
Etsitkö Eeposta? SIIRRY EEPOKSEEN
Vinha » Opisto » Säännöt

Säännöt

1 ILMOITTAUTUMINEN

Oppilas ilmoittautuu tanssiopistoon kirjallisesti sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Alle 18-vuotiaan oppilaan ilmoittautumisen vahvistaa huoltaja. Lukuvuosi-ilmoittautuminen tapahtuu keväällä huhti-toukokuussa ja avautuu ensin opistossa jo opiskeleville oppilaille ja vasta sen jälkeen uusille oppilaille. Tanssiopiston tunneille voi osallistua, kun oppilaan ilmoittautuminen on vahvistettu opiston toimesta.

Oppilaat otetaan tunneille ilmoittautumisjärjestyksessä. Vapaille paikoille uusia oppilaita otetaan myös lukuvuoden aikana. Mikäli oppilas ei mahdu tanssiopiston ryhmiin, voi oppilas jättää tietonsa opistolle jonoon. Opisto ilmoittaa jonottajille vapautuvista paikoista lukuvuoden aikana.

Uusi oppilas voi kokeilla vahvistetun ilmoittautumisen jälkeen tanssiharrastustaan kaksi kertaa kahden ensimmäisen viikon aikana opiston 10 euron kokeilu- ja rekisteröintimaksulla. Oppilaspaikka vahvistuu kahden kokeilukerran jälkeen, ellei erillistä peruutusilmoitusta tehdä kahden kokeilukerran jälkeen suoraan opiston toimistoon.

Jatkava oppilas voi vaihtaa tuntivalintojaan lukukauden kahden ensimmäisen viikon aikana sopimalla asiasta opiston toimiston kautta.

 

2 ILMOITTAUTUMISEN VOIMASSAOLO

Lukuvuosi-ilmoittautuminen on voimassa koko lukuvuoden (syys- ja kevätlukukauden). Ilmoittautuessaan oppilas sitoutuu toimintaan koko lukuvuodeksi.

Syys- ja kevätlukukaudesta tulee molemmista erillinen lasku. Syyslukukausi laskutetaan elokuussa ja kevätlukukausi tammikuussa.

 

3 ILMOITTAUTUMISEN PERUUTTAMINEN

Oppilaspaikan peruutus tehdään aina kirjallisesti opiston toimistoon. Tanssiopiston opettajat eivät ota vastaan oppilaiden peruutus- tai tuntimuutoksia.

Jatkavien oppilaiden tulee tehdä oppilaspaikan peruutus ennen syyslukukauden tai kevätlukukauden alkua. Uusien oppilaiden tulee peruuttaa oppilaspaikka kahden kokeilukerran jälkeen ennen kolmatta lukujärjestyksen mukaista viikkotuntia.

Kesken lukukautta paikkansa peruuttavat oppilaat maksavat koko lukukausimaksun. Kun jatkava oppilas on osallistunut yhdelle opetuskerralle, katsotaan lukukausi oppilaan kohdalta aloitetuksi, ja koko lukukausimaksu veloitetaan.

Peruuttamatta jätetystä oppilaspaikasta veloitetaan puolet lukukausimaksusta.

Täydentävien opintojen TOP-jaksojen, leirien ja muiden kurssien osallistuminen tulee peruuttaa 7 päivää ennen merkittyä alkamispäivää. Tätä myöhemmin tulevista peruutuksista veloitetaan puolet jakson, leirin tai kurssin hinnasta. Kurssimaksu veloitetaan kokonaan, mikäli peruutus myöhästyy.

 

4 MAKSUT

Lukukausilasku lähetetään sähköpostitse tai postitse ilmoittautumisen yhteydessä valitun vaihtoehdon mukaan ilmoitettuun osoitteeseen.

Lukukausimaksu suoritetaan yhdessä, kahdessa tai kolmessa erässä ilmoittautumisen yhteydessä valitun vaihtoehdon mukaan. Maksujen eräpäiviin on mahdollista sopia muutoksia ottamalla yhteyttä opiston toimistoon ennen laskun erääntymistä.

Uutta lukukautta ei voi aloittaa, mikäli edellinen lukukausimaksu on maksamatta.

Toisesta maksuhuomautuksesta alkaen laskuun lisätään 5 euron huomautuskulu.

Maksujen siirtyessä perintätoimiston hoidettavaksi oppilas maksaa perintätoimiston kulut, tanssiopiston huomautuskulut ja viivästyskoron maksamattomasta lukukausimaksusta laskun eräpäivästä alkaen.

Samasta taloudesta osallistuvien oppilaiden laskutuksessa huomioidaan perhealennus, mikäli perhe on ilmoittanut opistolle oppilaiden kuuluvan samaan talouteen.

Lukukausimaksun voi maksaa normaalin tilisiirron lisäksi opiston nettisivuilla mainituilla liikuntaseteleillä, -korteilla tai -mobiilimaksulla.

 

5 VAPAAOPPILASPAIKKA, HARRASTUSTUKI TAI STIPENDIPAIKKA

Tanssiopisto Vinhan oppilaalle voidaan myöntää erikseen anottaessa vapaaoppilas- tai stipendipaikka tai erillistä harrastustukea. Hakijalla tulee olla oppilaspaikka ennen paikan tai tuen anomista. Hakemukset osoitetaan Luoteis-Uusimaan tanssiyhdistys Vinha ry:lle ja lähetetään sähköpostitse opiston rehtorille.

Syyslukukauden ja koko vuoden osalta vapaamuotoiset hakemukset tulee lähettää elokuun loppuun mennessä. Kevätlukukauden hakemukset toimitetaan tammikuun loppuun mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Myönnöistä päättää opiston hallitus. Myöntöön vaikuttavat sekä hakijan taloudellinen tilanne että opintomotivaatio. Lisätietoja paikoista voi tiedustella opiston rehtorilta.

 

6 POISSAOLOT

Oppilaan poissaolosta tulee ilmoittaa etukäteen suoraan opettajalle tai opiston toimistoon. Huoltajaan otetaan yhteyttä, jos oppilaalle kertyy kaksi perättäistä tai yhteensä viisi selvittämätöntä poissaoloa.

Oppilaan omia yksittäisiä poissaoloja ei hyvitetä lukukausimaksuissa. Pitkäaikaisissa sairaustapauksissa lukukausimaksuja hyvitetään lääkärintodistusta vastaan siitä päivästä alkaen, jolloin lääkärintodistus toimitetaan opistoon. Maksuja ei hyvitetä takautuvasti.

Oppilas voi korvata omasta poissaolosta johtuvan tuntimenetyksen toisella vastaavalla tanssitunnilla täyttämällä tilapäisen tanssituntipoissaolon korvauslipukkeen, joita löytyy toimipisteiden ilmoitustauluilta. Omien tuntimenetysten korvaamisessa otetaan huomioon seuraavaa:

  • Oppilaan tulee itse pitää kirjaa poissaoloistaan
  • Oppilaan tulee varmistaa toimistolta tai opettajalta korvaamiseen sopivat ryhmät
  • Korvaava tunti ei voi olla pidempi kuin korvattava tunti
  • Yksi poissaolo oikeuttaa yhdelle korvattavalle tunnille
  • Tunnin voi korvata vastaavalla, tasoa alemmalla tai rinnakkaislajin tunnilla
  • Tunnin voi korvata vain voimassaolevan laskutuskauden aikana (syyslukukausi / kevätlukukausi / kesäkausi)
  • Etukäteen tiedossa olevia poissaoloja voi korvata myös ennakkoon
  • Vierailevien opettajien tunneilla ja kursseilla ei voi korvata lukukausitunteja, ellei toisin ole tiedotettu
  • Esiintyvien ryhmien tunneilla ei saa korvata tunteja juuri ennen esityksiä
  • Täysissä oppilasryhmissä ei saa korvata tunteja

 

7 OPISTON KORVAUSVELVOLLISUUS

Opettaja on vastuussa oppilaasta tanssitunnin ajan.

Tanssitunti pidetään aina, kun tunnille saapuu vähintään kaksi oppilasta. Yhdelle oppilaalle tuntia ei pidetä, ja tällöin oppilaalla on oikeus korvaavaan tuntiin korvauskäytännön mukaan.

Tanssitunnit järjestetään lukujärjestyksen mukaisesti 17 opetusviikkona lukukaudessa. Mahdollisista aikataulu- ja tuntimuutoksista tiedotetaan etukäteen. Tanssiopiston toimesta perutut lukujärjestyksen mukaiset tanssitunnit pidetään ja korvaavasta tunnista ilmoitetaan etukäteen.

Liikunta- ja kulttuuriseteleillä ja muilla vastaavilla työsuhde-eduilla maksettaessa vaihtoraha ja rahapalautukset määräytyvät etujen omien ehtojen mukaan.

Opisto ei vastaa tunti- ja opettajamuutoksista tai turhasta tanssitunnille tulosta mikäli ilmoittautumisen yhteydessä annetut yhteystiedot eivät ole oikein tai niiden muuttumisesta ei ole ilmoitettu opiston toimistoon.

Tanssiopistolla on ryhmätapaturmavakuutus opiston oppilaille. Vakuutus kattaa tanssitunnit ja esiintymiset ja niihin liittyvät välittömät matkat.

Opisto ei vastaa pukuhuoneisiin ja eteisiin unohdetuista tavaroista.

 

8 YLEISTÄ

Tanssiopisto Vinha järjestää tanssin taiteen perusopetusta. Opistossa noudatetaan opetussuunnitelmaa, joka on hyväksytty toimialueen kunnissa Lohjalla 19.6.2018, Karkkilassa 3.5.2018 ja Vihdissä 8.5.2018.

Opiston lukuvuoden loma-ajat löytyvät opiston nettisivuilta.

Oppitunnin pituus on 30 min / 45 min / 60 min / 75 min / 90 min sisältäen läsnäolojen kirjaamisen.

Oppilaan opinnot merkitään vuosittain oppilaskortistoon. Oppilas voi pyytää kopion omasta oppilaskortistaan opiston toimistolta.

Tanssiopisto Vinha on Luoteis-Uusimaan tanssiyhdistys Vinha ry:n ylläpitämä oppilaitos. Toiminnalla ei pyritä hankkimaan taloudellista hyötyä yhdistyksen jäsenille eikä työntekijälle. Tanssiyhdistyksen jäseneksi on mahdollista liittyä vuodeksi kerrallaan lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä.

 

9 TIETOSUOJA

Tanssiopisto noudattaa toiminnassaan EU:n tietosuoja-asetusta. Tanssiopiston tietoturvasta sekä oppilas- ja jäsenrekisterin tietosuojaselosteen voi lukea opiston nettisivuilta.

 

10 MUUTOSOIKEUS

Opisto pidättää oikeuden tilapäisiin tai pysyviin tunti-, opettaja- ja paikkamuutoksiin sekä opetussuunnitelman sisällä opetuksen sisällön muutoksiin.

 

Karkkilassa 10.9.2020

Luoteis-Uusimaan tanssiyhdistys Vinha ry

Hallitus