LUOTEIS-UUSIMAAN TANSSIOPISTO VINHAN SÄÄNNÖT 2017

Tanssiopiston tarkoitus

Vinha on Luoteis-Uusimaan tanssiyhdistys Vinhan ylläpitämä oppilaitos. Syksyllä 2005 perustettu yhdistys jatkaa karkkilalaisen Karkin tanssikoulun sekä Vihdin taidetanssin edistämisyhdistys Villit Lapset ry:n toimintaa. Vuoden 2006 alusta Vinha on vastannut tanssin perusopetuksesta luoteisella Uudellamaalla.

klikkaa suuremmaksi

Luoteis-Uusimaan tanssiopisto Vinhan tarkoituksena on antaa tanssin perusopetusta Karkkilassa, Lohjan Pusulassa ja Vihdissä kuntien vahvistaman opetussuunnitelman mukaisesti. Oppilailla on mahdollista opiskella koulussa varhaisiän opinnoista aina aikuisikään saakka.

Oppilaitoksen toiminta katetaan kannatus-, jäsen- ja lukukausimaksuilla, avustuksilla ja lahjoituksilla sekä yhdistyksen toiminnasta saatavilla tuloilla. Toiminnalla ei pyritä hankkimaan taloudellista hyötyä yhdistyksen jäsenille eikä työntekijöille.

Hallinto

Oppilaitoksen hallinnosta vastaa Luoteis-Uusimaan tanssiyhdistys Vinha ry:n hallitus. Opiston toimintaa johtaa rehtori. Rehtori sekä opettajat muodostavat opettajakunnan, jonka tehtävänä on opetuksen lisäksi arvioida, suunnitella ja kehittää opetusta. Rehtori toimii opettajakunnan ja hallituksen välisenä tiedottajana.

Tanssitoiminnan järjestäminen

Yleistä tanssituntien järjestämisestä
Tanssitunnit järjestetään etukäteen jaetun lukujärjestyksen mukaisesti 17 viikkona lukukaudessa (poikkeuksena taaperoryhmät, joiden kausi on 14 viikkoa). Mahdollisista aikataulu- ja tuntimuutoksista tiedotetaan etukäteen. Opisto ei kuitenkaan vastaa tunti- ja opettajamuutoksista, mikäli oppilas ja hänen huoltajansa eivät ole toimittaneet muuttuneita yhteystietoja tanssiopistolle.
Opettaja on vastuussa oppilaista tanssitunnin ajan. Tanssitunti pidetään aina, kun tunnille saapuu vähintään kaksi oppilasta. Yhdelle oppilaalle tuntia ei pidetä, mutta hänellä on oikeus korvaavaan tuntiin toisen ryhmän kanssa.

Tunneille pukeudutaan liikunta-asuun. Isot korut ja kellot on hyvä jättää pois tunnilta, pitkät hiukset laitetaan kiinni. Matkapuhelimet laitetaan tanssitunnin ajaksi äänettömälle tai kokonaan kiinni. Opisto ei vastaa pukuhuoneisiin unohdetuista tavaroista.

Oppilastiedotteet
Opiston toiminnasta tiedotetaan lukukausitiedotteilla sekä pääsääntöisesti kuukausittain lähetettävällä sähköpostitiedotteella, joka on paperisena versiona luettavissa opetuspaikossa. Esityksistä ja muusta toiminnasta tiedotetaan tarvittaessa tanssitunneilla jaettavilla tiedotteilla. Tärkeimmät tiedotteet ovat nähtävillä myös ilmoitustauluilla sekä opiston nettisivuilla (www.vinha.net). Lisätiedotusta tehdään facebookin ja instagramin kautta.

Ilmoittautuminen ja oppilaspaikan peruuttaminen
Ilmoittautumisaika on pääsääntöisesti keväällä vuosittain erikseen ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Ensin opiston vanhoilla oppilailla on mahdollisuus ilmoittautua seuraavan lukuvuoden opintoihin, sen jälkeen vapaaksi jääneet paikat ovat uusien oppilaiden täytettävissä.
Vapaat paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Vapaille paikoille otetaan uusia oppilaita myös lukuvuoden aikana.

Ilmoittautuminen tehdään pääsääntöisesti internetissä Lyyti-palvelun kautta. Alle 18-vuotiaan oppilaan kohdalla ilmoittautumisen tekee huoltaja. Ilmoittautumista varten tarvitaan toimiva sähköpostiosoite. Mikäli sähköpostiosoitetta ei ole, tehdään ilmoittautuminen toimiston kautta.

Lukuvuosi koostuu syys- ja kevätlukukaudesta ja molemmista tulee erillinen lasku (syyslukukausi elokuussa ja kevätlukukausi tammikuussa). Ilmoittautuessaan oppilas sitoutuu toimintaan koko lukuvuodeksi (syksy ja kevät). Kesken lukukautta lopettavat maksavatkin koko lukukausimaksun, mutta ennen kevätlukukauden alkua paikkansa peruuttaneen ei tarvitse maksaa kevään laskua.

Uusi oppilas voi kokeilu-/rekisteröintimaksulla kokeilla uutta harrastustaan kaksi viikkoa. Jos harrastusta ei kokeilukertojen jälkeen halua jatkaa, tulee lopettamisesta ilmoittaa heti kirjallisesti (esimerkiksi toimiston sähköpostiin). Mikäli lopetusilmoitusta ei tehdä, oppilaspaikka säilyy automaattisesti, ja lukukausimaksu tulee suorittaa.
Myös tanssilajia vaihtava oppilas saa vaihtaa tuntivalintojaan lukukauden ensimmäisten kahden viikon aikana. Peruuttamatta jätetyistä oppilaspaikoista veloitetaan puolet lukukausimaksusta.

Mikäli oppilas ei mahdu tanssiopiston ryhmiin, jätetään hänen tietonsa jonoon. Opisto ilmoittaa jonottajille vapautuvista paikoista sekä kesken lukuvuotta että seuraavana ilmoittautumisaikana.

Lukukausimaksut
Oppilaat maksavat paikastaan lukukausimaksua, samasta taloudesta osallistuvien oppilaiden laskutuksessa huomioidaan perhealennus, mikäli perhe on ilmoittanut opistolle oppilaiden kuuluvan samaan talouteen. Lukukausimaksu laskutetaan lukukauden alussa. Maksujen eräpäiviin on mahdollista sopia muutoksia ottamalla yhteyttä tanssiopiston toimistoon ennen laskun erääntymistä. Uutta lukukautta ei voi aloittaa, mikäli edellinen lukukausimaksu on maksamatta. Maksujen joutuessa perintätoimistolle laskutetaan sekä voimassa oleva viivästyskorko että toimiston kulut maksamattomista laskuista.

Tanssiopisto Vinhaan myönnetään tarvittaessa ja erikseen anottaessa vapaaoppilaspaikkoja sekä alennuksia lukukausimaksuista. Paikoista päättää tanssiyhdistyksen hallitus, päätökseen vaikuttavat sekä taloudellinen tilanne että opintomotivaatio. Vapaaoppilaalla tulee kuitenkin olla oppilaspaikka jo ennen vapaaoppilaspaikan anomista. Syyslukukautta sekä koko lukuvuotta koskevat vapaamuotoiset vapaaoppilashakemukset toimitetaan elokuun loppuun mennessä tanssiopiston toimistoon. Kevätlukukauden hakemukset toimitetaan tammikuun loppuun mennessä. Hakemukset osoitetaan Luoteis-Uusimaan tanssiyhdistys Vinha ry:n hallitukselle. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Poissaolot
Poissaoloista tulee ilmoittaa etukäteen suoraan opettajalle tai tanssiopiston toimistoon. Yksittäisiä poissaoloja ei hyvitetä lukukausimaksussa. Poissaolot voi kuitenkin korvata osallistumalla toiselle tanssitunnille, sopivasta ryhmästä voi neuvotella opettajan kanssa. Pitkäaikaisen sairaus- tai matkapoissaolon vuoksi maksumuutoksista voidaan sopia. Alennusta voidaan laskea aikaisintaan siitä alkaen, kun opistolle on toimitettu ilmoitus poissaolosta. Huoltajaan otetaan yhteyttä, jos oppilaalle kertyy kolme perättäistä tai yhteensä viisi selvittämätöntä poissaoloa.

Vakuutukset
Opistolla on oppilasvakuutus, joka kattaa varsinaisten tuntien lisäksi välittömät matkat tanssitunneille ja kotiin sekä esiintymiset. Vakuutus on korvaussummiltaan melko pieni, joten halutessaan oppilas voi hankkia itse kattavamman vakuutuksen.