Lukukausimaksut

LUKUKAUSIMAKSUT LUKUVUONNA 2017 - 2018

Lukukausimaksu määräytyy tanssitunnin pituuden sekä tuntien viikkotuntimäärän perusteella.
Lukuvuonna 2017 - 2018 lukukauden pituus on 17 opetusviikkoa (taaperoilla 14 viikkoa).

Tunnin pituus 1 tanssikerta viikossa
30 min. 122 euroa
45 min. 146 euroa
60 min. 158 euroa
75 min. 172 euroa
90 min. 188 euroa

Poikkeuksena ylläoleviin hintoihin ovat Taaperotanssi ja Happy Hour -tunnit, Taaperotanssin lukukausimaksu on 92 euroa, koska ryhmä kokoontuu vain 14 kertaa lukukauden aikana. Happy Hour -tuntien lukukausimaksu on 100 euroa. Happy Hourin ollessa toinen, kolmas, neljäs tai viides viikkotunti, on alennus 30 euroa perusmaksusta. Happy Hour -tunneille voi osallistua myös yksittäismaksulla 8 euroa / tunti.

Kokeilu-/rekisteröintimaksu

Uusi oppilas voi kokeilla tanssiharrastusta 10 euron uuden oppilaan rekisteröintimaksulla kahden tanssitunnin verran. Kokeiluajan jälkeen tanssipaikan voi vielä veloituksetta peruuttaa. Rekisteröintimaksua ei palauteta, jos oppilas ei jatka tai hänelle ei voida osoittaa sopivaa ryhmää. Kesken lukuvuoden ilmoittautujia pyydetäänkin ottamaan ennen ilmoittautumista yhteyttä toimistoon, jotta voidaan varmistaa vapaa oppilaspaikka.Alennukset

Useamman viikkotunnista alennus laskun loppusummasta:

Kahden viikkotunnin alennus:40 e
Kolmen viikkotunnin alennus:100 e
Neljän viikkotunnin alennus:180 e
Viiden viikkotunnin alennus:260 e

Viidennen viikkotunnin ylittävät tunnit ovat ilmaisia

Perhealennus toisesta perheenjäsenestä alkaen on 10 euroa / perheenjäsen. Perhealennuksen saaminen on perheen vastuulla: tanssiopiston toiminnassa olevat perheenjäsenet on ilmoitettava samalla ilmoittautumislomakkeessa tai tarvittaessa ota yhteyttä tanssiopiston toimistoon, toimisto@vinha.net p. 040 588 98 47.

Kertamaksulliset tunnit

Kertamaksulliset tunnit on merkitty lukujärjestykseen erikseen ja niiden hinta on 8 e / tunti. Tunnit voi maksaa myös Smartum liikunta- ja kulttuuriseteleillä sekä sporttipassilla.

Tanssitunneille on määritelty myös yksittäinen kertamaksu. Tunnin yksittäismaksu saadaan jakamalla lukukausimaksu kymmenellä. Tanssitunneille voi osallistua yksittäishinnalla mikäli ryhmissä on tilaa.

Tuntimuutokset ja tuntien korvauskäytännöt

Opettajan ollessa estynyt opettamasta, opisto pyrkii löytämään sijaisen tunneille. Mikäli tunti joudutaan peruuttamaan, siitä ilmoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä annettuun puhelinnumeroon tekstiviestillä. Opettaja tiedottaa peruuntuneen tunnin korvaamisesta.

Oppilaan ollessa estynyt saapumaan tanssitunnille, on hän oikeutettu korvaamaan menetetyn tunnin toisella vastaavalla tanssitunnilla täyttämällä tilapäisen tanssituntipoissaolon korvauslipukkeen, joita löytyy toimipisteiden ilmoitustauluilta. Lipuke viedään korvaustunnin opettajalle.

Ohjeita tuntien korvaamiseen:

- Pidä itse kirjaa poissaoloistasi
- Korvaava tunti ei voi olla pidempi kuin korvattava tunti
- Yksi poissaolo oikeuttaa yhdelle korvaavalle tunnille (esim. 120 min tuntia ei voi korvata kahdella 60 min tunnilla)
- Tunnin voi hyvittää vastaavalla, tasoa alemmalla tai rinnakkaislajin tunnilla
- Tunteja voi korvata vain voimassaolevan laskutuskauden aikana (syyskausi / kevätkausi / kesäkausi)
- Etukäteen tiedossa olevia poissaoloja voi korvata myös ennakkoon
- Vierailevien opettajien tunneilla ja kursseilla ei voi korvata lukukausitunteja, ellei toisin ole tiedotettu
- Ennen esityksiä esiintyvien ryhmien tunneilla ei saa korvata: varmista siis toimistolta tai opettajaltasi sopivat ryhmät
- Pitkäaikaisissa sairaustapauksissa lukukausimaksuja hyvitetään lääkärintodistusta vastaan siitä päivästä alkaen, jolloin lääkärintodistus toimitetaan opistoon. Ole aina etukäteen yhteydessä toimistoon lääkärintodistusta vaativissa tapauksissa, maksuja ei hyvitetä takautuvasti.

Huom! Kursseilla ei voi käydä korvaamassa viikkotuntien poissaoloja ellei toisin ole tiedotettu

Liikuntasetelit

Työnantajalta saadut liikunta- ja kulttuurisetelit (Smartum) sekä sporttipassi käyvät Vinhan aikuisryhmien, kurssien ja kertamaksutuntien maksuvälineenä.

Oppilaspaikan peruuttaminen

Oppilaspaikan voi peruuttaa kirjallisesti toimiston sähköpostiin toimisto@vinha.net . Kesken lukukautta paikkansa peruuttavat maksavat koko kyseisen lukukauden maksun. Syksyllä ennen tanssituntien alkua tai tammikuussa ennen kevätlukukauden opetusten alkua paikkansa peruuttaneen ei tarvitse maksaa kyseisen lukukauden maksua. Peruuttamatta jätetystä oppilaspaikasta laskutetaan puolet lukukausimaksusta.

Vapaaoppilaspaikat

Tanssiopisto Vinhaan myönnetään tarvittaessa ja erikseen anottaessa vapaaoppilaspaikkoja sekä alennuksia lukukausimaksuista. Paikoista päättää tanssiyhdistyksen hallitus, päätökseen vaikuttavat sekä oppilaan taloudellinen tilanne että opintomotivaatio. Vapaaoppilaalla tulee kuitenkin olla oppilaspaikka jo ennen vapaaoppilaspaikan anomista.

Vapaaoppilaspaikkaa voi hakea 31.8. (syyslukukausi / koko lukuvuosi) tai 31.1. (kevätlukukausi) mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Vapaamuotoiset vapaaoppilashakemukset lähetetään sähköpostilla osoitteella hallitus@vinha.net tai paperisena osoitteeseen Luoteis-Uusimaan tanssiyhdistys Vinha ry., Niuhalanraitti 16, 03400 Vihti.

Laskut

Lukukausimaksu laskutetaan kaksi kertaa lukuvuoden aikana. Syksyn lukukausimaksu laskutetaan pääsääntöisesti elokuussa ja kevään tammikuussa. Maksu on mahdollista maksaa 1, 2 tai 3 erässä oman valinnan mukaan. Tästä poikkeavista maksusopimuksista sovitaan tanssiopiston kanssa ennen laskun erääntymistä. Enemmän kuin 1 erässä maksavilta peritään 5 euron maksutapakorotus. Maksujen perintää hoitaa Intrum Justitia.