OPETETTAVAT AINEET

Vinhassa voi opiskella lastentanssia, balettia, nykytanssia, jazztanssia, streettiä sekä työpajaluonteisesti muita tanssi- ja taideaineita. Opistossa on omia ryhmiä pojille sekä myös aikuisopetusta.

Tanssitunneille pukeudutaan mukavaan, joustavaan liikunta-asuun. Pitkät hiukset laitetaan kiinni, kellot ja korut otetaan pois.
- Lastentanssi- ja luovan liikunnan tunnille pukeudutaan mukavaan liikunta-asuun, tunneilla liikutaan paljain jaloin.
klikkaa suuremmaksi - Balettitunnin pukujen ja tossujen hankinnasta voi neuvotella opettajan kanssa.
- Nykytanssin ja jazztanssin tunneille pukeudutaan mukavaan ja joustavaan liikunta-asuun. Koska tunneilla liikutaan myös lattiatasossa, pitkät housut ovat parempi valinta kuin esim. shortsit. Nykytanssitunneilla liikutaan paljain jaloin, jazztanssissa liikutaan jazztossuilla.

Taaperoryhmät
Aikuisten ja lasten yhteiset taaperotanssiryhmät ovat tarkoitettu 1-3-vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Ryhmässä tanssitaan, lauletaan ja leikitään sekä ennen kaikkea tutustutaan ryhmässä toimimiseen mukavassa ilmapiirissä.

Lastentanssi
Lastentanssi on tanssileikkiä, mielikuvituksen käyttöä ja liikkumista lapsen ehdoilla. Tunneilla lasta johdatetaan leikkien tanssitekniikan alkeisiin, keskeisinä teemoina ovat kehonhahmotus sekä perusmotoriset taidot. Lastentanssin opetus on alle kouluikäisten opetusta.

Taidetanssin perusteet
Kouluiässä oppilas siirtyy lastentanssitunneilta varsinaisiin tanssiopintoihinsa. Tanssiopinnot aloitetaan kahden vuoden mittaisella taidetanssin perusteet –kokonaisuudella, joka antaa lähtökohdat sekä nykytanssin että baletin opintoihin.

Baletti
Baletin tunneilla tutustutaan baletin perinteeseen ja harjoitellaan baletin perustekniikkaa, esim. käsien ja jalkojen asentoja, koordinaatiota, ryhtiä ja kannatusta sekä erilaisia askel-, hyppy- ja tanssisarjoja. Baletin tunteihin sisältyy myös karakteritanssia.

Nykytanssi
Nykytanssin tunneilla kehitetään kehon kokonaisvaltaista hallintaa sekä tutustutaan monipuolisesti liikkeen mahdollisuuksiin. Tunnit sisältävät myös kehonhuoltoa, improvisaatiota sekä koreografisia harjoituksia. Nykytanssitunneilla hyödynnetään sekä modernin tanssin perinteisiä tekniikoita että tämän päivän ilmiöitä ja uusia suuntauksia.

Jazztanssi
Jazztanssi on dynaamista, liikkuvaa, tilaa ja kehoa monipuolisesti käyttävä tanssinlaji. Tärkeitä osa-alueita ovat kehon koordinaatio, liikkeitten eriyttäminen eli isolaatio, rytmitaju ja synkopointi sekä kehontuntemuksen lisääntyminen. Jazztanssin opinnot voi aloittaa n. 10-vuotiaana.

Katutanssit (street)
Street on yhdistelmä 1970-luvulla syntyneistä tanssityyleistä, joiden taustalta löytyy afrikkalaisen kulttuurin tansseja. Streetin osa-alueita ovat hip hop- sekä funktyylit, joilla on lisäksi useita eri alalajeja. Vinhan tunneilla streettansseja käsitellään kokonaisuutena. Tunneilla harjoitellaan streetille ominaista liikkumisen tekniikkaa ja opetellaan erilaisia tanssisarjoja. Tunti sisältää myös akrobatiaharjoituksia.

Poikien ryhmät
Vinhassa toimii omia opetusryhmiä pojille, joihin pojilla on mahdollisuus osallistua muiden ryhmien ohella. "Jätkien" tunneilla tutustutaan liikkumisen mahdollisuuksiin lastentanssin ja luovan liikunnan kautta sekä myöhemmin nykytanssin tunneilla.

Aikuisten ryhmät
Aikuisten tunnit on tarkoitettu aikuisille taidetanssista tai kehonhuollosta kiinnostuneille harrastajille. Aikuisryhmiin ei tarvita aikaisempia tanssiopintoja, mutta mahdollisuuksien mukaan opetusta järjestetään myös enemmän tanssia harrastaneille.

Esitysryhmät
Vinhassa toimii ryhmiä, joissa keskitytään pelkästään esitysten valmistamiseen. Ryhmässä tutustutaan varsinaisen tanssimisen ohella myös muihin esitystoiminnan eri osa-alueisiin. Esitysryhmiin ovat tervetulleita kaikki yli 7-vuotiaat; ryhmä ei kuitenkaan voi olla kenenkään ainoa tanssitunti.

Työpajat
Varsinaisen viikottaisen opetuksen lisäksi Vinhassa järjestetään työpajaopetusta. Työpajoissa opiskellaan tanssin ja kehonhuollon eri lajeja, mm. pilatesta, afrikkalaista tanssia, showtanssia, steppiä. Muita työpaja-aiheita ovat mm. koreografia, tanssitieto, tanssihistoria, rytmiikka, puvustus, lavastus, maskeeraus ja musiikkiliikunta. Työpajojen aiheet vaihtelevat vuosittain.